luni, 18 martie 2013

Sistemul de rezervişti al Armatei


armata mobilizare rezervisti 150x150 Sistemul de rezervisti al ArmateiIn URSS armata era organizată, la fel ca şi astăzi, pe trei eşaloane operative. Astfel primul eşalon este compus din trupe regulate, bine pregătite şi dotate cu tehnică de top. Primul eşalon este compus numai din unităţi militare gata de luptă şi cu efectiv complet. Eşalonul doi, era compus din unităţi (divizii) care cuprindeau în general doar 30% din efectivul nominal al respectivei unităţi, însă trupele din eşalonul doi participau şi ele la aplicaţii militare şi beneficiau de militari în termen. Eşalonul trei, cel mai mare, este echivalentul modern al “marii oşti tari” din Evul Mediu românesc şi era alcătuit în general din divizii/unităţi doar pe hârtie, în cel mai bun caz având un stat major şi câţiva trupeţi. Eşalonul trei era şi cel mai slab echipat din punctul de vedere al calităţii şi noutăţii tehnicii de luptă. Aici intrau majoritatea bărbaţilor cu vârsta cuprinsă între 18-55 de ani, concentraţi din viaţa civilă.
Logica unui astfel de aranjament nu este deloc greu de explicat. Primul eşalon, crema armatei sovietice avea rolul de a prelua şocul iniţial al unui atac inamic, fiind sprijinit în 30-90 de zile de trupele mai numeroase ale eşalonului doi, care ar fi trebuit să încetinească avansul inamicului şi să ofere timpul necesar pregătirii întregii ţări pentru război, scoaterii tehnicii de luptă din conservare, dotarea diviziilor de rezervă cu personal şi armament, trecerea întregii economii pe picior de război. Mai simplu spus, primul eşalon luptă cu inamicul, eşalonul doi se completează şi pleca spre front, în timp ce al treilea eşalon era constituit.
Bineînţeles că ideal ar fi ca absolut toate unităţile aflate în nomeclatorul armatei să fie complet echipate şi cu personalul gata de luptă, numai că aici ne lovim de probleme economice insurmontabile. In principiu, pe timp de pace, maximul de soldaţi pe care orice ţară îşi permite să-l ţină activ este undeva la 1% din populaţie, dar şi acest 1% este foarte împovărător pentru economia respectivei ţări, aşa că se foloseşte sistemul de rezervişti. Aceştia la rândul se împart şi ei în două categorii: rezervişti profesionişti, adică soldaţi şi ofiţeri lăsaţi la vatră doar cu câţiva ani în urmă şi care în principiu intră în eşalonul doi, şi marea masă a bărbaţilor apţi pentru serviciul militar, al căror rol este să alcătuiască grosul diviziilor şi să asigure marea masă a soldaţilor.
Numai că de-a lungul timpului aceasta organizare, foarte bună pe hârtie, s-a dovedit falimentară. URSS-ul a avut mari probleme cu trupele din eşaloanele doi şi trei atât în WW2 cât şi în războiul din Afganistan, de unde până la urmă a retras rezerviştii datorită performanţelor foarte slabe, cât şi în timpul ameninţării cu invazia a Poloniei. Pur şi simplu aceste trupe foarte slab sau deloc pregătite nu pot face faţă, nemaidiscutând aici de folosirea de către aceştia a armamentului modern. Chiar dacă sunt asemănătoare, nu prea poţi să iei un mecanic de buldozer şenilat şi să-l faci conductor pe un tanc, aşteptându-te în acelaşi timp să fie şi performant, peste noapte.
Ai nevoie de timp şi de pregătire serioasă pentru a aduce trupele din eşalonul doi şi trei la un nivel cât de cât comparabil cu primul eşalon. Aici ar mai fi de adăugat că trupele de rezervă folosesc, cel puţin la începutul conflictului, tehnica de luptă stocată, mai veche decât cea curentă, iar acest lucru se întamplă din două motive: în primul rând, în cazul unei armate obligatorii, rezerviştii sunt cât de cât familiarizaţi cu tehnica care la vremea lor era în dotare, iar în al dolea rând, nici o ţară din lume nu-şi permite să construiască suficient armament modern pentru a echipa toate cele trei eşaloane.
Modelul sovietic al trupelor de rezervă, adoptat şi de România, prevedea ca anual, sau chiar mai rar, în funcţie şi de specializarea militarului respectiv, o parte din rezervişti să fie concentraţi prin rotaţie în scop de împrospatare a cunoştinţelor/păstrarea abilităţilor, sau pentru a se familiariza cu noi tipuri de tehnică de luptă intrată în dotare. Ca un exemplu, dacă pe vreamea comunismului făceai armata la paraşutişti, după lăsarea la vatră, timp de zece ani, erai obligat să faci un anumit număr de salturi cu paraşuta, parcă zece, în fiecare an.
Numai că şi acest gen de pregătire era foarte costisitoare. Pe de o parte cei concentraţi trebuiau hrăniţi, întreţinuţi, se consumau muniţii şi carburant, iar pe de altă parte mii de bărbaţi erau scoşi în fiecare an din circuitul economic, generând astfel pierderi serioase. Ca să vă faceţi o idee despre cuantumul acestor pierderi, atunci când URSS-ul îşi făcuse planul să invadeze Polonia, datorită concentrării unui număr mare de oameni, economia sovietică a pierdut echivalentul a 50 de milioane de zile de muncă, iar pierderile colaterale nu au putut fi calculate. In acel moment URSS-ul şi-a activat o parte importantă din cele 150 de divizii deţinute (în toate cele trei eşaloane), iar asta a însemnat zeci de mii de camioane şi utilaje rechiziţionate din economia civilă pentru a dota diviziile din rezervă.
Aşadar menţinerea unor unităţi de rezervă poate fi chiar mai scumpă decât partea armatei vizibilă pe timp de pace, asta şi datorită faptului că în mod normal eşalonul întâi reprezintă sub 35% , ca număr de oameni şi tehnică de luptă, din totalul diviziilor active.
O soluţie clară şi ieftină nu prea există într-o astfel de situaţie, trupele din rezervă fiind până la urmă adevarata forţă luptătoare a unei ţări.
In România, în acest moment, nu putem vorbi în mod serios de forţe de rezervă din “n” motive! De la lipsa cronică a tehnicii de luptă, la inexistenţa unui plan clar de mobilizare şi pregătire a rezerviştilor, baza fiind bineînţeles cei care părăsesc organismul militar şi care ar putea, măcar pentru câţiva ani, să fie consideraţi trupe de rezervă. Problema majoră la noi este lipsa cadrului legislativ şi capacitatea României de a asigura o dotare măcar minimală a acestor trupe.
In urma cu 2-3 ani a fost depus un proiect de lege în acest sens, un proiect adaptat noii realităţi politice româneşti, dar care nici astăzi nu a fost luat în discuţie. Aceasta lege prevedea că orice bărbat să se poată înscrie ca militar rezervist şi oferea chiar şi unele avantaje materiale. Respectivul civil primea lunar 25% din solda cuvenită gradului avut, iar o lună pe an se făcea pregătire centralizată, cu soldă întreagă.
Ori în acest caz am fi putut avea întradevăr o forţă de rezervă, foarte rapid concentrabilă, decent pregătită şi care chiar ar fi ştiut, cât de cât, cu ce se mănâncă războiul şi tehnica de luptă. Din păcate, aşa cum am spus, eternul şi fascinantul argument “nu sunt bani”, a blocat şi această iniţiativă foarte serioasă, lăsând practic Armata Română cu un eşalon doi scheletic şi foarte rapid degradabil, eşalon care oricum nu ar avea cu ce să plece la război, dacă ţinem cont de hârburile numite pompos “ tehnica conservată” şi mai ales de modul cum noi considerăm că se face “conservarea”, iar de un presupus eşalon trei nici nu putem vorbi.
In lumea civilizată, militarii din rezerva activă sunt organizaţi pe principiul legii pe care şi noi doream s-o introducem. Sunt plătiţi sau au alte avantaje, li se asigură un minim de pregătire anuală, au loc trageri de luptă şi una peste alta în caz de probleme au pe ce să pună mâna.
Trebuie să recunoaştem că o forţă de apărare serioasă şi credibilă nu este deloc ieftină. Mulţi dintre concetăţenii noştri confundă Armata, în întregul ei ca organizaţie desemnată să apere ţara, cu trupele aflate astăzi sub arme, trupe care sunt întradevar mult mai vizibile, dar uită sau nu ştiu că ceea ce se vede este doar vârful organizaţiei, care are la bază încă două eşaloane, fiecare dintre ele aproape dublu faţă de precedentul. De asemenea nu se conştientizează că forţele pe care un stat le menţine pe timp de pace sunt gândite să reziste undeva la 30-45 de zile, în cazul unei invazii, apoi trebuie să intre în luptă eşalonul doi şi trei, altfel degeaba mai intrăm în război.
Importanţa trupelor de rezervă este întradevăr copleşitoare! Aceste trupe câştigă sau pierd un război, nu unităţile care pe timp de pace sunt active. Slaba pregătire a rezervelor s-a putut observa în iunie-noiembrie 1941 când trupele sovietice regulate au fost distruse rapid de atacul preventiv german, iar pe front au ajuns soldaţii semi-instruiţi care nu au reuşit decât foarte greu să încetinească înaintarea germană cu pierderi uriaşe. Până când diviziile bine pregătite din Extremul Orient nu au ajuns pe Frontul de Est, armata sovietică pur şi simplu nu a avut capacitatea de a stopa invazia germană, cu atât mai puţin să preia iniţiativa.
Insă intrarea în luptă a diviziilor de prim-eşalon din est, concomitent cu venirea iernii au permis armatei sovietice să oprească ofensiva şi au oferit timpul necesar instruirii şi dotării cât de cât a trupelor proaspăt concentrate, deşi pierderea diviziilor “profesioniste” în vara anului 1941 a putut fi compensată cu adevărat, adică prin preluarea iniţiativei, decât după bătălia de la Kursk din vara lui “43.
Revenind acum la situaţia de astăzi, putem observa că problemele s-au acutizat, paradoxal am spune, tocmai datorită creşterii nivelului tehnologic al tehnicii din dotare, a rapidităţii manevrelor cerute astăzi de un câmp de luptă înţesat de tehnologie şi informaţie. Astfel dacă la începutul WW2 un bărbat putea fi familiarizat destul de repede, şase luni, cu armamentul individual de infanterie, astăzi situaţia este mult mai complicată.
Mai clar nivelul de pregătire necesar astăzi a unui soldat este mult mai ridicat decât era în urmă cu 40 de ani, atunci când luptele cu un număr mare de soldaţi făceau ca pregătirea necesară să fie mult mai puţin pretenţioasă. Manevrele în viteză, noile sisteme de armament, câmpul tactic de luptă fac ca nivelul minim de pregătire cerut să fie mult mai complex decât în trecut, cu totul incompatibil cu actualul sistem al trupelor de rezervă.
Ca să dăm un singur exemplu: racheta AT Maliutka, aflată şi în dotarea Armatei Române, necesită peste 2000 (două mii) de lansări simulate, pentru ca operatorul să aibe o şansă reală de a lovi un vehicul inamic într-o situaţie reală de luptă. Iar complexitatea unei rachete AT este minoră faţă de operarea altor categorii de tehnică.
Doar pentru conducerea unui TAB sau MLI sunt necesare şase luni de şcoală de aplicaţie, iar dacă ne gândim la sisteme mai sofisticate de comunicaţii sau bruiaj, rachete AA de tip MAPADS, trăgătorii pentru mitraliere, echipajul unui tun sau obuzier, etc, etc, ajungem la concluzia că dacă în urmă cu 50-70 de ani acest sistem al trupelor de rezervă nu era nici pe departe perfect dar reuşea câteodată să-şi atingă scopurile, astăzi este pur şi simplu desuet, imposibil de folosit.
In mod normal legea care zace în Parlament de cel puţin doi ani ar fi trebuit să asigure Armatei Române un rezervor de rezervişti (nu din ăia catalogaţi ca "nesimţiţi")destul de bine pregătiţi şi gata oricând să ridice armele, însă atât timp cât această lege nu va fi votată, Armata ca forţă luptătoare, lăsând la o parte dezastrul metastazic al dotării, nu are nici o şansă să-şi îndeplinească, măcar parţial, rolul de descurajare a unui potenţial atac militar asupra României. GeorgeGMT

luni, 4 februarie 2013

OFERTE DE MUNCA
Grupul de firme ARES SECURITY/D.O.SYSTEMS,selectioneaza personal – preferabil cadre militare in rezerva si retragere din toate structurile de aparare ,pentru derularea unor activitati de paza si protectie in baza unor posibile contracte,in zona lumii arabe.
Cerinte :
Stare buna de sanatate , conditie fizica , rezistenti la temperaturi ridicate , NEconsumatori de alcool , cunostinte de limba engleza ori franceza sau araba ;constituie avantaj cei cu misiuni international la activ..
Se pune problema si ptr cadre militare active dar trebuie studiate anumite conditionalitati.
- ofiter de stat major international din PKO/PE
- ofiter logistica de stat major international din PKO/PE 
- post de sef garaj auto (intretinere Toyota toate tipurile, 4x4 standard pana la camioane grele)
- post de transmisionist (conexini la nivel de divizie - radio, intretinere statii instalate pe masini cu putere maxima, legaturi radio la nivel de pluton/radio telefoane prin satelit SATCOM, retea IT, valiza de analiza chimico-radiologica portabila)
- post de genist engineering (drumuri, deminari, amenanjare tabere refugiati - paza, asigurare apa, nevoi primare, ordine interioara, evidenta refugiati etc.)
- post de paramedic/medic prim ajutor (cu posibila extindere grupa/spital de linia a II - 11 pers si dentist)
- farmacist
- translator/secretara araba, engleza, franceza cu experienta in ac spatiu
- soferi de camioane grele
Salarizarea cf statului de functiuni si normelor Natiunilor Unite - field operation si UN Agency.

Primul angajament se face ptr 3 luni de zile si pe baza calificativului se prelungeste sau nu angajamentul
Procedura ONU standard - pregatire generala, in teatru, MSA/CTO/Leave, hazard pay, etc.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la dl. PAUL RAZVAN, E-mail: razvan@ares-security.ro

luni, 28 ianuarie 2013

DE ULTIMA ORAMinisterul Apărării Naţionale trebuie să prezinte un proiect legislativ care să reglementeze sistemul de pensii militare, a afirmat luni, într-o conferinţă de presă, premierul Victor Ponta.


"Despre pensiile militarilor, ministrul Apărării trebuie să vină - e în discuţii cu sindicatele care îi reprezintă pe cei care au avut de pierdut în urma recalculării - şi urmează să vină cu proiectul legislativ. (...) Va veni ministrul Apărării, după ce termină toate discuţiile, pentru că, am spus de multe ori, 90% dintre pensionarii militari au avut de câştigat în urma recalculării, cei 10% în mod nedrept au avut de pierdut şi atunci, trebuie găsită o soluţie prin care să nu-i afectezi pe cei 90%", a răspuns Victor Ponta, întrebat dacă a discutat cu delegaţia FMI despre restituirea sumelor datorate de MApN ca urmare a revizuirii/recalculării. AGERPRES 

joi, 24 ianuarie 2013

OFERTA DE MUNCA PENTRU MILITARII IN REZERVA SI IN RETRAGERE

Grupul de firme ARES SECURITY/D.O.SYSTEMS,selectioneaza personal – preferabil cadre militare in rezerva si retragere din toate structurile de aparare ,pentru derularea unor activitati de paza si protectie in baza unor posibile contracte,in zona lumii arabe.
Cerinte :
Stare buna de sanatate , conditie fizica , rezistenti la temperaturi ridicate , NEconsumatori de alcool , cunostinte de limba engleza ori franceza sau araba ;constituie avantaj cei cu misiuni international la activ..
Se pune problema si ptr cadre militare active dar trebuie studiate anumite conditionalitati.
- ofiter de stat major international din PKO/PE
- ofiter logistica de stat major international din PKO/PE 
- post de sef garaj auto (intretinere Toyota toate tipurile, 4x4 standard pana la camioane grele)
- post de transmisionist (conexini la nivel de divizie - radio, intretinere statii instalate pe masini cu putere maxima, legaturi radio la nivel de pluton/radio telefoane prin satelit SATCOM, retea IT, valiza de analiza chimico-radiologica portabila)
- post de genist engineering (drumuri, deminari, amenanjare tabere refugiati - paza, asigurare apa, nevoi primare, ordine interioara, evidenta refugiati etc.)
- post de paramedic/medic prim ajutor (cu posibila extindere grupa/spital de linia a II - 11 pers si dentist)
- farmacist
- translator/secretara araba, engleza, franceza cu experienta in ac spatiu
- soferi de camioane grele
Salarizarea cf statului de functiuni si normelor Natiunilor Unite - field operation si UN Agency.

Primul angajament se face ptr 3 luni de zile si pe baza calificativului se prelungeste sau nu angajamentul
Procedura ONU standard - pregatire generala, in teatru, MSA/CTO/Leave, hazard pay, etc.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la dl. PAUL RAZVAN, E-mail : razvan@ares-security.ro

joi, 22 noiembrie 2012

Slugărnicia unui penal, împinge România la vale

      Slugărnicia unui handicapat, împinge România la vale

        Ce s-a întâmplat în aceşti opt ani cu instituţia prezidenţială depăseşte cu mult imaginabilul. De aici s-a dat tonul destrăbălărilor în România. De aici s-a plecat în jos cu nivelul de valori ce s-a impus la mai toate instituţiile statului. Corupţia s-a extins peste tot acolo unde se luau decizii, începând cu administraţiile locale, ministere şi până la cel mai înalt nivel. Hotărârile judecătoreşti au început să nu se mai respecte în România începând cu guvernarea troc, Boc. Respectul faţă de justiţie a scăzut ca urmare a intrărilor în acest aparat a indivizilor nominalizaţi politic, peste tot, inclusiv la vârf. Pe plan local s-au constituit adevărate mafii locale alcătuite din judecători, procurori, avocaţi, rude între ele de toate gradele, naşi, cumetri şi prieteni. Toate deciziile au fost la mâna lor. Niciodată statul Român nu a parcurs o etapă mai dezastruoasă ca aceasta. Şi totul a pornit acum opt ani,cu alegerea în funcţia de preşedinte a unui pârlit cu dosare penale în curs de cercetare. Vinovaţi de alegerea făcută, este în primul rând clasa politică,  justiţia şi presa, care o parte  s-a lăsat şantajată de acesta, iar cealaltă parte s-a mulţumit să asiste, să constate şi să comenteze acest aspect găunos pentru naţia română, nu să şi acţioneze. Tolerarea şi lipsa de acţiune a dat posibilitatea caracatiţei mafiote, să profite pentru aşi întinde tentaculele.
       De aceea am ajuns acum să asistăm la spectacole jalnice ţinute de acest pârlit de actoraş pe la televizor seară de seară, interpretând rolul politicianului atipic. Acest personaj adorat de Udrea (nu pentru că ar fi văzut ceva bărbătesc la el, ci pentru faptul că i-a umplut punguţa cu doi bani Cocoşului) este lipsit de bărbăţie şi onoare. Lăudăroşenia lui, că nu are nevoie de specialişti pe lângă el, îl face mic. Iar declaraţia publică înaintea pleacării la Bruxelles să se lupte pentru ţară, lăsând gloanţele acasă, în aşa fel să audă şi acela cu care vrei să te baţi, înseamnă mai mult decât o cedare, aş spune o laşitate din partea acestui actoraş impus de CE.  „Să nu vă închipuiţi că mă voi duce acolo să mă bat utilizând dreptul de veto”.Când pleci cu acest mesaj la drum să-mi aperi mie interesele, daţi-mi voie să spun că eu nu am Preşedinte. Oricum s-ar numi acest individ, pe mine sigur nu mă reprezintă.
       Umilinţa dar mai ales slugărnicia, a fost şi este o caracteristică a lui, fapt ce  la şi făcut un politician atipic. Atipic a fost ca şi marinar, incendiind nave. Atipic a fost ca şi ministru, vânzând nave pe un dolar. Atipic a fost ca şi primar, retrocedând parcurile din Bucureşti şi omorând câinii comunitari. Atipic a fost ca şi preşedinte, anunţând tăieri de pensii şi salarii. Totul a fost anormal la acest personaj. Chiar şi fizionomia lui îmi inspiră anormalitate. Pentru mine şi privirea lui după toate cataloagele reprezintă un handicap. De ar fi numai acest aspect, însă sunt multe la acest om care depăşesc limitele normalului. Dacă discursul lui recent a fost a unui om normal care ocupă un scaun de preşedinte, înseamnă că România de acum nici nu mai există, în raport cu retrospectiva istorică a instituţiei prezidenţiale. Unde mai este prestigiul ei, renumele, onoarea dobândită în decursul anilor. S-a ales praful  de această instituţie. Amintiţi-vă numai ce consilieri prezidenţiali s-au perindat pe acolo, care au pătat această imagine. Udrea, Angeleasca soţia regelui ţigărilor, Săftoaica(Pufulete), Avramescu, Lăzăroiu şi încă doi lingăi, Funeriu şi Diaconescu. Ăştia au onorat instituţia prezidenţială în perioada aceasta. Şi Împuşcatu a avut o ţinută şi un aparat mai onorabil decât a avut acest pârlit.
        Dacă ăsta este omul care trebuie să mă reprezinte undeva, refuz să o facă pentru mine şi cred că sunt în asentimentul celor 7,399 milioane de români, care au şi votat pentru nereprezentare. Mă întreb atunci , de ce se mai duce?
        Spuneam în urmă cu o săptămână într-un alt editorial publicat în acest ziar,că România nu va putea să facă paşii concreţi spre locul 7 în rândul ţărilor Europene, până nu va avea un aparat diplomatic puternic, din care să facă parte şi europarlamentarii ca nişte piloni de susţinere a interesului naţional, interes de care se face vorbire în ultima vreme într-o nuanţă demagogică. Atâta timp cât vei avea europarlamentari ca, Ungureanu, Macovei, Preda, Eba şi pe acest veşnic bolnav în conştiinţa neamului, Stolo, care pârăsc pe la înalte porţi, nu vom fi luaţi în seamă. Dimpotrivă,  ni se va pune paie pe foc de către ceilalţi, aşa zişii parteneri. Atunci când vom avea o atitudine unitară chiar dacă nu le convin, te vor lua în seamă.
        Puterea unui stat, o dau instituţiile sale. Analizând ce fac acestea, în special cele de forţă, vom avea o mare deziluzie. Serviciile de informaţii interne şi externe îşi depăşesc aria de acţiune, prigonind şi ameninţând pe aceia care-l atacă critic, pe acest pârlit ce  dezonorează instituţia prezidenţială. Pe un individ care este acuzat de vânzarea flotei pe un dolar, spălare de bani şi atribuirea ilegală a unei locuinţe. DNA-ul şi Parchetul, acţionează numai la comenzi. Toate acestea înseamnă un stat destructurat, în care instituţiile se ocupă de alte probleme, decât cele prevăzute în fişa postului.
        Atâta timp, cât la butoane se află un individ acuzat de fapte penale, România o va  lua la  vale.

                                                                                        Col.(r) Nour Constantin

miercuri, 30 mai 2012

PING PONG CU SOARTA MILITARILOR SI POLITISTILOR IN REZERVA

poza  editata de Macaran Fanel


         In atentia tuturor membrilor SCMD

         Dupa cum se stie, discutiile din comisiile munca si aparare ale Camerei Deputatilor, in ceea ce priveste amendamentele la OUG 1    ( Legea 165) / 2011 si Legea 329/2009, au fost sistate pe motiv ca se astepta o hotarare de guvern sau o OUG, vizand anularea platilor retroactive pe “regularizare” si revenirea la cuantumul din decembrie trecut la “asistatii” cu “ajutoare sociale lunare” scazute prin “revizuire”.
Inca de luni si MAI a anuntat ca are sumele necesare, toate ministerele, mai putin matusalemul Gheorghe Gherghina de la finante, si-au dat avizul , iar dna. Gl. Maria LUPU, plina de entuziasm fata de noul guvern (ca si numitul Mihai ILIESCU de la ANCMRR, care a uitat ce propaganda a facut in ultimii doi ani) a trimis un accept la Ministerul de Finante, ilustrativ pentru inteligenta oamenilor de baza ai regimului Basescu – Oprea: a anuntat ca bani sunt si vor fi si in continuare, intrucat numai la MApN se inregistreaza “in medie, 250 de iesiri din sistem, pe cale naturala”. Cu alte cuvinte, bani vor fi si pe mai departe, deoarece, executand ordinele lui Boc si ale lui Basescu, noi , “asistatii” din MApN, avem bunul simt sa crapam cate 250 pe luna. E de presupus ca si la MAI si SRI este la fel, drept care, cu banii care nu se vor mai plati mortilor, vor fi asigurati supravietuitorii.
         In ceea ce ma priveste voi dona, bucuros, lunar, diferenta de 865 de lei in brut, reprezentand executarea mea prin “revizuire”, pentru coliva si pomenile dnei. Maria LUPU si ale stapanilor ei.
Revenind la sedinta de guvern de astazi, 30 mai, USL a procedat politic, ca si in cazul semnarii Contractului social cu CNSC, pasand mingea pana dupa alegeri. Pe scurt , nu s-a dat o OUG, nu  s-a adoptat o HG , ci un Memorandum prin care se anuleaza doar plata retroactiva a sumelor stabilite prin “regularizare” (oricum am stopat “regularizarea” prin zeci de procese castigate in instanta). In ceea ce priveste revenirea “asistatilor” neimplicati politic alaturi de Oprea si Basescu la cuantumurile din decembrie trecut, aceasta va fi decisa (daca va fi decisa) din nou, de Camera Deputatilor, in sesiunea extraordinara din 11 sau 12 iunie a.c.
De acord, domnilor guvernanti, prelungim STAREA DE VEGHE proclamata la mitingul din 1 Mai 2012, cand dl. Ponta a coborat in mijlocul nostru si ne-a promis ceea ce ne-a promis, pana in 13iunie a.c. Treaca de la noi si alegerile locale! Dar daca pe data de 12 iunie a.c. cel mai tarziu, situatia nu este rezolvata, cu sau fara semnarea Contractului social, de a doua zi iesim in strada si nu mai plecam pana nu vom fi siguri ca dl. Gherghina Georghe va imparti aceeasi celula cu dnii. Oprea, Igas, Maior, iar dna Maria LUPU cu Udrea, Anastase, Ritzi si Boiangiu!

Honor et Patria!
Vae Victis!
Presedintele SCMD,
 Col.(r) dr. Mircea DOGARU
articol preluat si postat de cpt(r) Macaran F.

marți, 29 mai 2012

Dreptate, miercuri, 30 mai a.c., sau manifestatie SCMD pe 10 iunie, cu orice risc


Doamnelor si domnilor,
Suntem in masura sa va informam ca, sprijinita de Premier, initiativa ministrului Apararii Nationale in ceea ce priveste stoparea “regularizarilor” si revenirea la situatia din decembrie 2010 pentru “asistatii” – “fosti militari”, loviti de regimul Basescu, a primit acceptul tuturor ministerelor (inclusiv al MAI) mai putin al Ministerului de Finante. Discutiile urmeaza sa se poarte astazi si, daca totul va decurge normal, miercuri, vom fi repurtat prima victorie impotriva terorii basesciene si a slugilor Oprea, Igas, Maior.
Daca nu, anuntam din acest moment ca vom organiza in ziua de 10 iunie, ziua alegerilor, o manifestatie in fata Ministerului de Finante. La aceasta ii vom invita pe toti aliatii nostri din CNSC, deoarece este limpede ca la Finante, oamenii Basescului stopeaza orice initiativa reparatorie pentru noi, pentru pensionari, pentru bugetari, pentru revolutionari, pentru copii, pentru persoanele cu dizabilitati, etc.  Avertizam ca nu vom pleca pana cand numitul Gherghina nu va fi demis.
Facem public acest anunt intrucat este bine ca cei din conducerea USL sa reflecteze ce este mai bine: semnarea Contractului social cu masa de votanti pe care o reprezentam noi toti, sau dubiosul acord politic cu si mai dubiosul Oprea si gasca lui de santajati!
Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU